Vũ Khắc Kiệm quê làng Việt Yên, phủ Ðức Thọ, Hà Tĩnh, đỗ Cử nhân năm 1813. Lúc đầu du học ở Bắc Thành, Kiệm có thuê một c..." />
× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Articles » Chuyện tâm linh

Chuyện Lạ

Vũ Khắc Kiệm quê làng Việt Yên, phủ Ðức Thọ, Hà Tĩnh, đỗ Cử nhân năm 1813. Lúc đầu du học ở Bắc Thành, Kiệm có thuê một căn nhà riêng để trọ. Nhà ấy thường có ma, bấy lâu vẫn đóng cửa, Kiệm không biết mướn. Mới ở được vài hôm, một đêm ông ta đang một mình đọc sách bên đèn, bỗng nghe có tiếng rên rỉ ở trên rường nhà. Ngửa mặt lên thì thấy một người vận võ phục, tay cầm đao đang tự cắt bắp vế của mình, máu chảy ròng ròng xuống đất. Kiệm bảo:

-        Người làm gì thế? Có oan uổng gì thì nói, chứ ta đây những loài ma quỷ không thể dọa được.

Người đó mới nhảy xuống, đặt cây đao trên sàn nhà rồi kể rằng:

-        Tôi là lính triều Thanh, theo Tổng Ðốc Tôn Sĩ Nghị sang đây, chết ở chỗ này, bị người ta làm nhà lên trên, giày giẫm luôn luôn, di hài không yên mà chẳng biết ngỏ với ai, cho nên thường hiện lên làm sự quái gỡ. Bây giờ ngài biết nỗi oan uổng của tôi, nhờ ngài cứu giúp tôi với!

Kiệm hỏi:

-        Di hài ở đâu? Ðể ta nói với chủ nhà đem cất đi cho.

Con quỷ nọ chỉ chỗ, lạy tạ rồi biến mất. Ngày hôm sau, Kiệm nói lại với chủ nhà. Chủ nhà vội sai người đến đào, quả thật có một bộ xương và cây đao. Chủ nhà liền liệm lại đàng hoàng tử tế, rồi đem đến chỗ khác chôn, sau đó nhà ấy mới yên. Kiệm sau này giữ chức Tri Huyện.

 

Sách Phong Tục (Thần Rượu) có nói: "Thấy quái, mà không lấy làm quái thì quái tự mất”. Ðầu đời Gia Long, Trấn thủ Hải Dương là Nguyễn Văn Ân (quê làng Việt Yên, phủ Ðức Thọ, Hà Tĩnh, đỗ cử nhân năm 1813) phá tháp Ðồ Sơn để lấy gạch làm dinh. Tự nhiên có một vật hình như tấm lụa trắng từ trong tháp bay ra. Ðược hơn một tháng, Nguyễn bỗng dưng bị bệnh. Trong dinh thường hiện ra ma quái. Có khi ban đêm ở trên nóc nhà thấy phảng phất có ánh sáng.

Bọn liêu thuộc ai nấy đều sợ, muốn cầu đảo. Có người đem việc ấy nói với ông, ông không tin. Một đêm ông đang đắp chăn nằm, nghe đằng sau góc nhà có tiếng dế dần dần đi tới giường. Ông lặng thinh thì bỗng có một vật hình như người đè lên mình ông. Ông vội cuốn chăn bọc lấy được. Vật ấy dần dần biến nhỏ lại bằng cánh tay. Ông đánh chết ngay, giở ra xem thì là một con chuột bạch. Lấy lửa đốt đi, từ đó ma quái mới dứt. Và bệnh ông cũng khỏi.

Trương Quốc Dũng

Các tin liên quan
- Những Hiện Tượng Kỳ Lạ Trong Thế Kỷ 20
- ĐÀNG BỐ
- Những Người có Năng Lực Siêu Phàm P.1
- Cõi Vô Hình - Phần 1
- HỒN CŨ TÌNH XƯA (Phần 2)
- Gia đình sống với xác chết người thân suốt 6 tháng trời với hy vọng hồi sinh
- Tàu ma tự bốc cháy “trêu” người
- Bí ấn “Thung lũng chết” ở Mỹ
- Quả cầu ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời Hawaii
- Kỳ bí nhà tu hành viên tịch 3 năm vẫn còn mọc tóc
- Thông báo
- Làng
- Thế giới khi xưa - ÐẠI LỤC LEMURIA
- Bí ẩn của những điều vượt qua trí tuệ con người
- Quả Báo Thể Hiện Qua Bệnh Tật
- Quỷ là gì ?
- Người Ðàn Bà Cứu Khổ Ban Vui - 2
- Ông Đạo Nhỏ
- Những chuyện kể thì thầm bên tách trà (ma quỷ)
- Tâm linh là gì? Như thế nào? Từ đâu? Tại sao? - Phần 2
Total comments: 0
avatar