× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhập Lăng Già

- Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi

 - Ðời Nguyên Ngụy -

 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh


Mục lục