× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Articles » Chuyện tâm linh

Giới thiệu pháp tu mật tông thiên đình
Con người trong nhân gian ai cũng biết đến câu “Cuộc đời là bể khổ”. Đây là một tư tưởng của Tiểu Thừa Phật Giáo đưa ra, ý nói con người sống ở đời như bơi trong biển khổ muôn nẻo luân hồi, trầm luân khổ ải luôn hiển hiện quanh ta. Đã là con người sinh ra ở đời thì ai cũng mang trong mình một núi nghiệp tích tụ lại từ tiền kiếp do vô minh tạo nên. Chưa kể, trong kiếp đời này con người lại tiếp tục tạo nghiệp thông qua những hành động, tư tưởng, lời nói sai quấy tích tụ lại dần. Nghiệp thì có thể đổ ập xuống bất ngờ, không ai lường trước được. Nghiệp biến hóa thành những bệnh tật, tai nạn, xui rủi của con người trong đời.

Nếu vậy muốn giải nghiệp thì phải làm thế nào? Ta ví von nghiệp như cái hố sâu trên mặt đường, con người càng làm nhiều điều xấu thì cái hố nghiệp càng sâu hơn. Muốn lấp đầy hố và san bằng nó thì họ phải tích đức, tạo phước, làm những việc thiện lành trong đời và trong đạo. Muốn có phước thì phải làm thế nào? Xin trả lời muốn có phước thì phải biết tu học, trước hết là tu tâm dưỡng tánh, làm tròn gia đạo, sau là chọn một cái pháp hữu duyên nào đó mà tu theo. Muốn giải nghiệp thì phải giải từ gốc, ngoài ra không có con đường tắt nào khác. Tiền bạc, vật chất đi cầu cúng thầy bà giang hồ thuật sĩ khắp nơi sẽ chẳng giúp bạn được gì ngoài sự tốn kém thêm về thời gian, công sức và tiền của. Chỉ có tu học mới là phương tiện thiện xảo giúp được con người.

Nói chuyện tu học thì nhiều người nghĩ cao xa quá, nào là phải ăn chay tuyệt dục, phải xuống tóc vào chùa thì mới gọi là tu học. Quan niệm như vậy hoàn toàn sai lầm! Muốn tu học thì ở bất cứ đâu cũng tu được chứ không nhất thiết phải vào chùa, chùa chỉ là nơi dành cho những người muốn xa lánh và trốn tránh cõi trần. Bởi lẽ Trời Phật thì ngự ở cõi giới siêu hình, thị hiện ở khắp mọi nơi chứ không phải chỉ ở trong chùa và chứng cho ai vào chùa tu. Còn chuyện ăn chay tuyệt dục thì không phải là bắt buộc, bản thân Đức Phật Thích Ca theo lịch sử Phật giáo cũng không có ăn chay mà vẫn nhận vật thực bố thí như cơm sữa, thịt từ người bình dân. Mãi sau này Phật giáo qua nhiều lần kết tập mới đặt ra giáo luật khuyến khích ăn chay. Điểm chánh yếu con người cần hiểu là bản thân phải biết tu tâm dưỡng tánh, làm chuyện thiện lành, sống tròn nhân đạo thì đã gọi là tu rồi chứ không nhất nhất ăn chay, tuyệt dục mới gọi là tu hành. Trong lịch sử Phật giáo thế giới có thể điểm qua Tổ sư Chơn Loan của tịnh độ tông Nhật Bản, được Quan Âm thị hiện bảo về trần cưới vợ. Phật giáo Nhật Bản ngày nay nhiều vị sư vẫn lấy vợ sinh con bình thường mà vẫn làm tròn phận sự tu hành. Còn ở Trung Quốc có tích về Tế Công Hoạt Phật uống rượu, ăn thịt chó mà vẫn đắc đạo thành Phật. Nên hiểu ở đây việc gia giảm, tránh đi thì tốt, cái gì lạm dụng quá cũng trở thành xấu. Còn chuyện đắc đạo là ở công đức, phước báu mỗi người tu tạo lập được ở đời.

Cái phương pháp tu tôi muốn giới thiệu ở đây gọi là Mật tông thiên đình. Pháp mật là một pháp tu dành cho người hữu duyên có tâm đạo trong thời kì mạt pháp này. Tổ Sư của pháp Mật tông thiên đình là Thầy Già.

Thầy Già đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền) và được sắc lệnh của Thiên Đình (Đức Đại Nhật Như Lai) để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải do sự truyền thừa từ những hệ phái mật tông nào của thế gian.

Ngoài ra bởi vì Mật tông do Thầy Già truyền bá xuất phát từ Thượng Đế nên mới bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo, bằng chứng là có rất nhiều người thuộc Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo, Do thái giáo và các đạo khác nhận được ấn chứng sau khi được điểm đạo. Sau đó thì họ vẫn tu tập theo nghi thức của tôn giáo họ, không cần phải trì thần chú. Người Thiên Chúa giáo điểm đạo rồi đọc kinh Lạy Cha thay cho thần chú vẫn được linh ứng, người đạo Phật niệm Phật cũng được linh nghiệm.

Những ấn chứng nhiệm mầu xảy ra trong buổi lễ điểm đạo là những chứng minh cho thấy có sự phối hợp rõ ràng của đạo sư dưới đất và Chư Phật mười phương trên trời. Trong lễ điểm đạo, nếu không có dấu hiệu phép lạ (ấn chứng) khi niệm danh hiệu của Trời, Phật (các đấng thiêng liêng) thì không có Trời Phật chứng minh, đó chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo. Hơn thế nữa, sau khi được điểm đạo theo Mật giáo, chỉ tu trì một thời gian ngắn các đệ tử đều có năng lực nhiệm mầu từ chư Phật để điểm đạo lại cho người khác. Việc này đã và đang được các đệ tử thực hành rất dễ dàng qua Internet hay qua điện thoại. Qua 30 năm đã có trên 10,000 người được điểm đạo vào Mật tông mà đại đa số do đệ tử của Thầy Già truyền, do đó người ta chỉ biết tiếng của Thầy Già chứ không hề gặp mặt.

Muốn được thọ nhận pháp Mật tu học thì phải qua một buổi lễ điểm đạo. Điểm đạo là quy y siêu hình trực tiếp với Trời Phật. Học trò tùy theo căn cơ duyên nghiệp mà sẽ được chư vị thâu nhận vào trường lớp siêu hình học đạo. Hiểu nôm na như việc bạn nộp một cái hồ sơ vào trường siêu hình, nếu đủ điều kiện thì sẽ được Trời Phật chấp nhận cho vào học. Trong quá điểm đạo người tu sẽ được thánh thần siêu hình ban ấn chứng cho nếu được chấp thuận. Ấn chứng là một dạng điển lực siêu hình, thần lực hoặc linh ảnh, cảm giác khác lạ so với những trải nghiệm hữu hình của bạn trước đây.

Điểm đạo rồi thì được gì? Nếu điểm đạo có ấn chứng tức là bạn đã được chấp nhận làm học trò của mật tông thiên đình. Từ đó sẽ có các chư vị siêu hình theo hộ trì cho và dạy dỗ trên đường đời lẫn đạo. Vị siêu hình này thì tùy theo căn cơ từng người mà thị hiện.

Tu mật thì tu ra sao? Phương pháp tu chủ yếu của mật tông thiên đình là thực hành trì chú, câu chú sẽ được trao khi bạn nhận được tâm ấn điểm đạo. Tu mật là phương pháp tu có sự kết hợp giữa siêu hình và hữu hình, ngoài trì chú bạn còn phải học hỏi, trau dồi lý đạo, nguyên tắc siêu hình theo hướng dẫn. Học đạo là cả một quá trình, người mới điểm đạo thì như một học trò sơ cơ bước vào trường đạo. Người tu nên biết bám sát Tổ Thầy và người hướng dẫn điểm đạo trong quá trình tu học.

Tựu trung lại, như một câu châm ngôn kinh điển “Con đường nào thì cũng dẫn về La Mã”, con người có rất nhiều pháp tu để lựa chọn nhưng cái thích hợp và hữu duyên thì chỉ có một. Có pháp tu như có phương tiện thiện xảo là con thuyền, bạn có cái thuyền để chèo thì mới về được tới bến đạo, quá trình nhanh hay chậm là phụ thuộc ở mỗi người. Còn hơn là ngoi lặn trong bể đời khổ ải không tìm được một cái phao cứu cánh.

Bạn nào muốn được điểm đạo để thọ nhận pháp mật tu học thì có thể liên hệ qua mail mình: thanhlinhpt@gmail.com
Ngoài ra các bạn có thắc mắc có thể hỏi tại đây.
Thân ái.
Các tin liên quan
- HÌNH ẢNH CỦA ÐOÀN QUÂN QUÁ KHỨ
- Sự kỳ lạ của những giấc mơ
- NHÀ TIÊN TRI ẤN ÐỘ
- Nhanh hơn tốc độ ánh sáng
- Tàu ma tự bốc cháy “trêu” người
- Sự kỳ bí của Tam giác quỷ Bermuda
- Chuyện Ma Ðời Lính (Phần 4)
- ĐÀNG BỐ
- Cháy đồng cỏ do "lửa từ trên trời"
- Kỳ bí nhà tu hành viên tịch 3 năm vẫn còn mọc tóc
- Kỳ lạ những 'bóng điện' dưới đáy đại dương
- Bí ấn “Thung lũng chết” ở Mỹ
- SUDEIH BABU Người Có Thể Lấy Ðồ Vật Từ Trong Không Khí
- Những hội chứng y học khủng khiếp và ghê rợn nhất
- CON GÁI CON ÔNG CẢ HIÊU Ở CÀ MAU (VIỆT NAM)
- Những hiện tượng kỳ lạ sau thiên tai
- Đền thiêng Nhật từng có sấm truyền ngày tận thế?
- Rắn Trong Bụn
- Thiên thần xuất hiện ở Inđônêxia
- CHUYỆN TÁI SINH CỦA SAMTEN
Total comments: 0
avatar