× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 6: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Tu là khổ-hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn.

Saigon, ngày 12 Septembre 1926 (mồng 6 tháng 8 Bính-Dần)

Thầy


Mừng mấy con,

Ðặng một việc chi, chớ vội mừng, thất một việc chi, chớ vội buồn; vì sự buồn vui và buồn-tủi, thường pha-lẫn kế-cận nhau; còn sự gì phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng-cầu mà nghịch Thánh-ý Thầy. Hãy dò theo đây mà day-trở trong bước đường Ðạo.

Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn,
Tu là khổ-hạnh khá đinh-ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi-xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu-minh.
Gai-gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh-thơi có lúc buổi sau dành.
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công-quả tua bền độ chúng-sinh.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1027