× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 40: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh đã lắm lần hy-sinh vì Ðạo, song chẳng đặng hưởng ân-tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong thánh đức của Thầy.

27-10-1927

Thầy, các con


Xưa sanh linh đã lắm lần hy-sinh vì Ðạo, song chẳng đặng ân-tứ cho bằng các Môn-đệ Thầy ngày nay, các con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước.
Càng khổ-hạnh, càng thương-tâm, thì lòng càng nôn-nóng. Khổ-hạnh vì mấy chục triệu sanh-linh, thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng?

Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ-ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh-đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khoá mở Tam-Thập-Lục Thiên, Cực-Lạc Thế-Giới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự thương-yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi. Có câu nầy nửa! " Mọi sự khó-khăn Thầy gánh-vác, chỉ cậy các con thương-yêu gắng công độ-rỗi".

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 565