× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 21: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo-đức làm thang để lên địa-vị thanh-cao.

Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

Rừng thiền ác xế khuất non Tần,
Vày-vã từ đây khỏi nhọc thân.
Bền dạ tua thìn trau Ðạo Thánh,
Ra công khá gắng đắp nền nhân.
Gặp chiều nhạn trở về rừng trước,
Ðợi lúc thuyền nương lánh bến trần.
Mái tóc sương pha thiều nhặt-thúc,
Sanh-linh độ dẫn hưởng Thiên-ân.


Chiều thu nguyệt xế, non nhạn ngày thâu; lẩn-thẩn ngày tháng qua mau, buổi xuân ngoảnh lại đà xa lắc. Nếu chẳng bền lòng theo nẻo chánh, mà thoát lối sông mê, thì căn-quả trả vay, chẳng biết ngày nào tiêu-tận đặng.

Non cao, suối lặng, tìm đến rửa bụi hồng. Ðạo-đức làm thang, để lên địa vị thanh cao, lánh khỏi đường tội-lỗi; thưởng-phạt hai đường gắng công-trình sẽ rõ.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 598