× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 20: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Ðem đạo-đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an-nhàn vui-vẻ.

Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.
Ch... nghe Thầy:

Hương bay rừng trước nực mùi thung,
Ðạo-đức đem về một nẻo chung.
Cõi thế chờ qua đường mấy dặm,
Non thần đợi lóng nhạc năm cung.
Ngày về thức tỉnh Trời trưa sớm,
Non rạng an-vui cảnh bá tùng.
Chước lánh tìm Tiên đời để dấu,
Gương soi hậu thế vẹn Nam-trung.


Thầy để lời cho con rõ, cảnh vui-vẻ về sau của gia-quyến con, Ðạo-đức soi gương, đem về chung một nẻo: Dầu cho sang vinh trăm mối, tiền của muôn chung, mấy kẻ đặng tìm đến địa-vị an-nhàn xủ áo phồn hoa, để gương soi hậu thế. Một nhà sau gặp-gỡ, ngàn trước vẫn an-vui, ấy là nhứt môn hạnh-phúc vậy.

Thầy ban ơn các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 554