× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 1: Thánh-giáo Ðạo là chi?

Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén) năm Bính-Dần 1926.

Thầy các con


Cõi trần là chi?
Khách trần là sao?
Sao gọi khách?


Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm-lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn-linh là luân-hồi, nên kẻ bị đọa-trần gọi là khách trần.

Ðạo là gì?
Sao gọi là Ðạo?

Ðạo, tức là con đưòng để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu-vị. Ðạo là đường của các nhơn-phẩm, do theo mà lánh khỏi luân-hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy điều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa-lý rất sâu-xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền-bí khác cho đích-xác đặng. Ðời cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên đời, đời đạo chẳng trọn, lấy Ðạo trau đời, mượn đời giồi Ðạo, Ðạo nên đời rạng, giũ áo phồn-hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự-toại, dưỡng chí thanh-nhàn thì có chi hơn.
Vậy là mầu, vậy là trí.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 695