× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 11: Thánh-giáo của Chí-Tôn khai tịch Ðạo nữ-phái.

Thánh-Giáo Ngày Khai-Ðạo
Ngày 18 Novembre 1926 (14-10 Bính-Dần)

Khai Ðạo tại Chùa Gò-Kén Tây-Ninh (Từ-Lâm-Tự)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ,
Nữ phái nghe Thầy khai tịch đạo.

Hương tâm nhứt phiến cận Càn-Khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan-Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.


Lâm-thị: Phong vị Giáo-Sư, lấy thiên-ân Hương-Thanh.
Ca-thị: Phong vị Phó Giáo-Sư, lấy thiên-ân Hương-Ca.
Ðường-thị đã thọ-mạng thiên-sai cứ giữ địa-vị mình.
Còn cả chư ái-nữ Thầy sẽ lập đại-hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần.

Thầy ban ơn cho các con, cứ hành-lễ theo lời dặn.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 707