× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


Jeudi 2 Décembre 1926- Thánh-giáo của Ðức Lý-Giáo-Tông dạy phân biệt Nam-Nữ

Jeudi 2 Décembre 1926
(28-10-Bính Dần)
Thánh Thất Tây Ninh.


THÁI BẠCH


Thầy sai Bần Ðạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh Thất.

Bần Ðạo phân phép từ ngày nay hễ nhập Thánh Thất thì phải giữ phép:

Nam Nữ bất thân.

Nam ở Ðông hiên ─ Nữ ở Tây hiên.

Hai bên không lân cận nhau, Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.

Cấm cười cợt trững giỡn với nhau.

Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn. Còn kỳ dư như hai đàng muốn chuyện vãn nhau, phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ.

Phòng trù dầu phải chung lộn với nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn chẳng đặng lộn xộn cùng nhau... nghe à!...

Thơ Thanh, hiền hữu phải viết luật cấm nầy dán nơi Thánh Thất... nghe à!...

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 506