× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


23 Fevrier 1926

 

Dạy trẻ con trước toan dạy mình 
Cái công giáo-hóa cũng đồng sinh 
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng, 
Một điểm quang-minh một điểm linh 
Thi-Hứa Giáo-Tập

Nghĩa là: sấp nhỏ của con dạy,sau cũng nên người ở đời. Ấy là Ðời. Nếu biết trọng Ðời thì gắng dạy nó nên hiền.

Một điểm quang minh là một hồn người; là vật tối linh của Thầy trân trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy đặng hiền (Lời giải hai câu thi sau).Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 774