× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


12 Octobre 1926- Thánh-giáo dạy mặc đồ bô vải

12 Octobre 1926


Thầy
Các con


Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc đồ bô vải chăng?

Vì bô vải là tấm gương đạo-đức; các con đã rõ Ðạo thì phải biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế-gian nầy. Như sự lãng phí se-sua ở đời nầy Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 511