× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Tân Luật


CHƯƠNG VIII: VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT PHÁP

Điều Thứ Ba Mươi Hai:

  • Trong hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành luật pháp nầy chư tín đồ phải tuân y các điều lệ.

Ngoại trừ:

  1. Những người làm nghề nghiệp phạm nhằm luật cấm thì được kỳ hạn một năm phải giải nghệ.

  2. Những Chức Sắc chưa trường trai được kỳ hạn hai năm phải tập theo cho kịp.

  • Kỳ dư luật lệ Thầy canh cải phải tuân theo, còn bao nhiêu phải tùy cựu luật.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 571