× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Tân Luật


CHƯƠNG VI: VỀ GIÁO HUẤN

Điều Thứ Hai Mươi Ba:

  • Trong Đạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy Đạo.

Điều Thứ Hai Mươi Bốn:

  • Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.

Điều Thứ Hai Mươi Lăm:

  • Sau những người có giấy Tốt Nghiệp của nhà trường cho mới được dự cử vào hàng Chức Sắc trong Đạo. Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 591