× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Xe tang

 

Thuyền Bát Nhã

Trong Đạo, việc cất táng dùng xe tang bằng một chiếc Thuyền trổ hình con Rồng, gọi là Thuyền Bát Nhã. Từ Tín Đồ đến Chức Sắc thảy đều dùng được. Duy có màu sắc tấm Diềm treo trên Thuyền Bát Nhã, và tấm vải Phủ Quan để phân biệt.

  1. Tín Đồ, Đạo Hữu, Đạo Sở và Chức Việc phụ đi Thuyền Bát Nhã, treo Diềm và Phủ Quan màu Đen.
  2. Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự và các phẩm tương đương (Nam Phái), đi Diềm và Phủ Quan màu Đỏ.
  3. Chức Sắc Cửu Trùng Đài (Nam Phái), treo Diềm và Phủ Quan theo Sắc Phái.
  4. Chức Sắc, Chức Việc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài (Nữ Phái), treo Diềm và Phủ Quan màu Trắng.
  5. Chức Sắc, Chức Việc Phước Thiện Nam Nữ, treo Diềm và Phủ Quan theo Sắc Phái.
  6. Chức Sắc Bộ Nhạc, treo Diềm và Phủ Quan màu Đỏ.

 

Long Mã

Đầu Sư, Tiên Tử, Thập Nhị Thời Quân đổ lên, kỵ Long Mã, không đi Thuyền Bát Nhã.

 

Tấm Phủ Quan

Tấm Phủ Quan bằng vải, vuông vức 1m20. Bốn bề viền ren, chính giữa may Thiên Nhãn, có ánh hào quang tia ra.

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 812