× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Tang lễ của Chức Việc và Đạo Hữu

Phẩm:
 1. Chánh Trị Sự
 2. Phó Trị Sự
 3. Thông Sự
 4. Luật Sự
 5. Hành Thiện
 6. Thính Thiện
 7. Tân Dân
 8. Minh Đức
 9. Giáo Nhi
 10. Nhạc Sĩ
 11. Lễ Sĩ
 12. Đầu Phòng Văn Khoa Mục
 13. Thơ Ký
 14. Tá Lý
 15. Đạo Sở và Đạo Hữu

Sơ Giải: Chức vị trên đây, nếu giữ trường trai hoặc thập trai, thì được làm phép xác, hành lễ tế điện theo nghi cúng vong thường, và được làm Tuần cửu, Tiểu Tường, Đại Tường. Bài thài theo hàng vong thường.

 

A) Nghi tiết hành lễ

1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Hấp Hối (Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng ..........)

2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Đã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi .......... )

3. Tại Đền Thánh hoặc Thánh Thất: Dọng chuông cảnh cáo, Nam 7 tiếng, Nữ 9 tiếng.

4. Thượng sớ Tân cố: Dâng sớ nơi Đền Thánh hoặc Thánh Thất hay tư gia cũng được.

5. Nhập mạch: Tụng bài Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt ........... )

Thân nhơn muốn đem Linh cữu vào Khách Đình hay để nơi tư gia tùy ý. (Nếu muốn đem vô Khách Đình thì phải xin phép Hội Thánh).

6. Thành phục: Thì phải hành lễ Đức Chí Tôn, Cáo Từ Tổ, Tế Điện, đọc Ai chúc (Vợ tế chồng, hay con tế cha ... v...v....). Nếu có thân bằng cố hữu tế lễ, thì làm nghi châm chước. (1)

7. Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu (Đầu vọng bái Tây phương ...... ) tụng xen bài Kinh Khi Đã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ........), tụng mỗi bài 3 lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần. Kế tiếp tụng Di Lặc Chơn Kinh.

8. Lễ an táng: Hành lễ châm chước, Cầu siêu tụng kinh như trên, một vị Chức Sắc hành pháp xác, di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, đưa đi đến Báo Ân Từ, thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu (đổ 1 hồi chuông). Đến Đền Thánh, cung thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn (cũng có đổ 1 hồi chuông), trở ra đưa đi an táng nơi Nghĩa địa.

 

B) Trật tự đưa đám

 1. Bảng Đại Đạo.
 2. Phướn Thượng Sanh.
 3. Bàn vong, theo sau là bàn đưa.
 4. Đồng nhi tụng Kinh Đưa Linh có đờn.
 5. Thuyền Bát Nhã chở Linh cữu.
 6. Tang quyến.
 7. Chức Sắc, Chức Việc, Đạo hữu nam nữ.
 • Tại Nghĩa địa: Đọc Ai điếu (nếu có).
 • Đồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và chú Vãng Sanh 3 lần. Khi dứt niệm chú Chí Tôn 3 lần.
 • Giải tán

 

Phụ chú:

Thành phục: Khi cáo Từ tổ có mâm Tang phục đặt phía trước bàn thờ. Hành lễ xong di mâm Tang phục đến trước Bàn Vong, những người thọ tang quì trước Bàn Vong cầu nguyện. Vị Chức Sắc hoặc Chức Việc hữu trách mặc sắc phục phát tang cho Tang quyến.

Chánh tế: Đọc Ai chúc (Vợ tế chồng, con tế cha .........)

Phụ tế: Nếu có thân bằng cố hữu tế lễ thì làm nghi châm chước.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1156