× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong - 3

Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong (Nam Nữ)

Phẩm:
 1. Chánh Phối Sư và Phối Sư
 2. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
 3. Chưởng Ấn
 4. Thánh Nhơn
 5. Hiền Nhơn
 6. Tiếp Lễ Nhạc Quân
 7. Thập Nhị Bảo Quân
 8. Sơ Giải: Tước phẩm nầy hành lễ theo Thánh Vị, chèo hầu, chèo đưa, làm tuần cửu, Tiểu Tường, Đại Tường, bài thài theo hàng Thánh Vị. Đặc biệt, Chánh Phối Sư mới có dàn Bát Bửu rước và đưa.

  Hội Thánh xây Kim tỉnh và nấm mộ.

   

  A) Nghi tiết hành lễ

  1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng ......)

  2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Đã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ......)

  Tại Đền Thánh, đổ 4 hồi trống chuông.

  3. Thượng sớ Tân cố: Dâng sớ nơi Đền Thánh.

  4. Nhập mạch: Tụng Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt ........)

   

  B) Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ

  1. Bảng Đại Đạo.
  2. Phướn Thượng Phẩm.
  3. Dàn Bắc.
  4. Đồng nhi rước (không có đọc kinh).
  5. Bàn Hương án 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ mặc áo Phái Ngọc hầu.
  6. Thuyền Bát Nhã chở Linh Cửu.
  7. Dàn Nam.
  8. Tang gia.

  Thành phục tại Báo Ân Từ: Lễ Cáo Tiền Bối, nghi châm chước, Lễ Viện phát tang, lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc áo phái Ngọc đi chữ Đinh. Tiếp theo là lễ tế dành cho các cơ quan Đạo, và thân bằng quyến thuộc.

  Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu, tụng bài Kinh Khi Đã Chết Rồi, mỗi bài tụng ba lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.

  Ban Tổng Trạo Thuyền Bát Nhã chèo hầu, ban ngày có làm lễ Triêu Tịch, đêm có Nhạc hòa tấu, chư Chức Sắc phải tề tựu dự lễ, và để chia buồn cùng tang quyến. Đồng nhi nam nữ luân phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.

   

  C) Lễ An Táng

  Tại Báo Ân Từ, hành lễ châm chước, khiển điện, di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã đưa vào Đền Thánh do cửa Nghinh Phong Đài an vị (ngay chính giữa). Hành pháp độ thăng, Đồng nhi tụng Kinh Cầu Siêu, Diễn Văn tuyên dương công nghiệp, Hội Thánh vào bái lễ.

  Di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, 2 vị Chức Sắc của cơ quan hầu.

   

  D) Trật tự đưa đám

  1. Bảng Đại Đạo.
  2. Phướn Thượng Phẩm.
  3. Dàn Bắc.
  4. Đồng nhi tụng bài Kinh Đưa Linh Cữu có đờn.
  5. Bàn Hương án 2 lọng, có 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ phái Ngọc hầu.
  6. Bàn đưa, vãng lụy.
  7. Thuyền Bát Nhã chở Linh cữu, chèo đưa.
  8. Dàn Nam.
  9. Tang gia, và thân bằng cố hữu.
  10. Chức Sắc, Chức Việc, Đạo hữu nam nữ.
  • Đến Cực Lạc: Đại diện các cơ quan đọc ai điếu nếu có.
  • Đồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và tụng tiếp chú Vãng Sanh, khi dứt, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
  • Giải tán.

   

  Phụ chú:

  Nếu muốn để tại tư gia làm lễ Thành phục, phát tang, thì tang chủ phải xin phép Hội Thánh. Xong rồi, phải di Linh Cữu vào Báo Ân Từ cúng tế.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 874 | Tác giả: Hội Thánh Giữ Bản Quyền