× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh


Lời Thuyết Minh của Ðức Thượng Sanh, ngày 14/5/1957

LỜI THUYẾT MINH
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH

TẠI TÒA THÁNH ÐÊM 14 RẠNG 15 THÁNG 4 ÐINH DẬU (13-14/5/1957)

 

Nam Mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thưa ba vị Chánh Phối Sư,
Thưa toàn thể Chức sắc Nam-Nữ,
Thưa chư Ðạo Hữu Lưỡng phái,

Chúng tôi, Thượng Sanh và Chư vị Thời quân, Bảo Quân HTÐ. Hôm nay lấy làm vui mừng về đến Tổ đình hội hiệp với chư quí hiền huynh, hiền tỷ để được cùng nhau chung gánh nhiệm vụ thiêng liêng đối với ÐỨC CHÍ TÔN, với ÐẠO và với nhơn sanh.

Cái nhà chung này, trên vùng Thánh địa tạo thành bởi bao nhiêu tâm trí của chức sắc và lao lực của nhơn sanh, giờ này đã gom góp lại hầu hết những người của HTÐ mà lúc ban sơ ÐỨC CHÍ TÔN đã giao phó trách nhiệm lập Ðạo.

Vậy chúng tôi có lời chào thân mật toàn cả chức sắc Nam Nữ và chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

Theo quý vị đã biết, ngày nay tôi và chư vị thời quân HTÐ về Tòa Thánh đãm đương trách nhiệm cầm giềng mối Ðạo, một là vì có sự thỏa thuận của các cơ quan trong Hội Thánh, hai là vì thấy tình thế của Ðạo đã đến lúc cực kỳ nghiêm trọng nên chẳng đành tỏa quan thành bại. Cái nguyên do làm cho nhân tâm ly tán nền Ðạo chinh nghiêng, chúng tôi xin miễn nhắc đến, đó là dĩ vãng.

Ðiều chúng tôi cần quan tâm là hiện tại của Ðạo, Ðạo đã bị nguy nan, chúng ta cần phải lo cứu vãn.

Ngày nay toàn thể chức sắc lưỡng phái đã tín nhiệm chức sắc HTÐ và triệt để tuân theo mạng lệnh HTÐ điều khiển việc Ðạo, hai bên HT và CT phải đồng tâm chung trí để lo xây dựng lại nền chánh giáo, sửa đương cho có trật tự điều hòa làm cho lộ rõ nét bác ái từ bi, nhơn sanh mới phấn khởi bước tới lo về tu niệm. Ngày giờ này chẳng phải ngày giờ nói nhiều nữa. Phải làm việc nhiều hơn nói và làm việc một cách minh bạch theo lẽ công, biết lo cho cái nên, biết sợ cái hư, dứt bỏ hết bản ngã ra ngoài, thì cả tư tưởng và hành động mới được thanh cao trong sạch.

Hôm nay chúng tôi về đây để gánh lấy cực nhọc khổ tâm để phụng sự Ðạo, phụng sự nhơn sanh chớ chẳng phải để tranh quyền cố vị.

Trong cửa Ðạo nhơn sanh đã lắm thống khổ, chúng ta hãy quên mình chia sớt cái thống khổ ấy, trong khi chúng ta tận tâm dìu bước Ðạo và trông mong đi đến con đường êm ấm hơn, toàn diện hơn.

Ðiều chúng tôi chú ý là hành vi của tất cả chức sắc phải hoàn toàn ở trong mặt Ðạo, do khuôn viên luật pháp của Ðạo. Có vậy chúng ta mới cộng tác trong tình thân ái thiệt mặt để tâm dìu dắt nhau, nương nhờ nhau, sức thiêng liêng mới trợ giúp đưa chúng ta đến cứu cánh hoàn hảo.

Chúng ta mang nặng xác phàm, tức phải có điều sơ sót. Vì đó một người mà nắm trọn quyền thống nhất trong tay thế nào tránh khỏi lạm quyền và độc đoán là điều tối kỵ đối với Ðạo.

Ngày nay về đảm đương việc Ðạo, chúng tôi quyết tôn trọng tinh thần tập thể, nghĩa là sẽ chung trí mà lái con thuyền Ðạo giữa cơn sóng gió bão bùng. Phàm một sắc lịnh hay một quyết nghị nào sẽ đem ra ban hành là khi đã được phần đông chức sắc Hiệp Thiên Ðài chấp thuận.

Với tinh thần ấy, thêm vào thiện chí của chúng tôi, nếu có sơ sót, thiết tưởng sự sơ sót ấy không đến nỗi nào. Huống chi, yêu cầu sửa đổi lại là quyền của quý ngài đó vậy!

Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng sau hồi sóng lặn gió êm, trời quang mây tạnh, chúng ta sẽ hiệp nhau phát họa một chương trình gồm cả các điều cần thiết trong lúc này để phục vụ đắc lực nhơn sanh trong cả hai phương diện vật chất và tinh thần đạo đức.

Trước khi dứt lời, xin quý vị cùng chúng tôi hằng ngày cầu nguyện Ơn Trên trợ giúp chúng ta làm tròn thiên chức.

Nam Mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thay mặt HIỆP THIÊN ÐÀI
(ký tên)
CAO THƯỢNG SANHXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 673