× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh


Huấn Dụ - Bửa tiệc đãi vị Tân Ðầu Sư (17/2/1963)

Kính thưa Hội Thánh Lưỡng Ðài Hiệp Thiên và Cửu Trùng,
Kính thưa Ngài Quyền Ðầu Sư, Chư Chức sắc Chức việc và Ðạo hữu Nam Nữ,

Buổi lễ lập thệ của Ngài Quyền Ðầu Sư và lễ ban quyền cho người đã cử hành xong tại Ðền Thánh. Từ đây C.T.Ð. đã có vị cầm đầu, nắm quyền điều khiển dìu dắt Chức sắc và Môn đệ của Ðức CHÍ TÔN trên đường Thánh đức.

Hội Thánh H.T.Ð. đã thực hành phận sự đúng theo thiên ý của Ðức CHÍ TÔN là lập vị cho Chức sắc C. T. Ð. thăng đến phẩm vị tối cao, tức là góp phần tạo lập con đường cho mỗi môn đệ Ðức CHÍ TÔN đi từ cõi phàm tục đến cõi Thiêng liêng, đạt đến ngôi xưa phẩm cũ của mình nơi cảnh vô vi hằng sống.

Kính thưa Hiền huynh Qu. Ðầu sư, Hiền huynh đã được uy tín của Chức sắc Hội Thánh, lại được lòng tin cậy của Ðức LÝ ÐẠI TIÊN NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM, thì cái thanh danh về mặt Ðạo của hiền huynh càng thêm chói rạng. Trong cửa ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ, Hiền huynh đã gội nhuần một ân huệ đặc biệt, một sự ban thưởng xứng đáng sau 37 năm tận tụy với chức vụ, một lòng vì Ðạo, vì nhơn sanh.

Thay mặt Hội Thánh H.T.Ð. tôi xin để lời mừng cho Hiền huynh, và nhơn dịp nầy tôi xin nhắc lại lời dạy của Ðức LÝ ÐẠI TIÊN đêm 29/10/1926, tức là năm Bính Dần về sự thưởng phạt như sau đây:

"Mở một mối Ðạo chẳng phải là thường tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp mối Ðạo, cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tức phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt.Có thưởng mới dục lòng kẻ có công, có phạt mới răn được lòng tà vạy.

Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình nhưng là một sự mầng vui chưa có bậc cao thượng nào ở thế ví bằng, và một sự buồn bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp ngày giờ cũng đã qua rồi, ngôi Cực lạc vẫn có người choán hết."

Ðức LÝ ÐẠI TIÊN đã nhắc nhở về sự thưởng phạt, một sự thưởng phạt Thiêng liêng, không thể sánh với sự thưởng phạt nơi cõi phàm tục được.

Hiền huynh đã phí công lao, đã dụng đức tính, đạo hạnh và tình thương yêu mà đổi lấy phẩm vị Thiêng liêng. Hiền huynh đã nhận thức lẽ mầu nhiệm của cơ thưởng phạt và đã nêu gương sáng cho người trong cửa Ðạo. Cái giá trị của người được ban thưởng tức là Hiền huynh đã được nâng cao chính là ở chỗ: Phụng sự mà không chút chi vị lợi, cứ lập công mà không cầu cạnh, cũng không có ý tranh giành và không ước mong điều thăng thưởng. Nhưng sự công bình của Ðức CHÍ TÔN là tuyệt đối.

Thiên ý đã xoay chuyển, đã sắp đặt cơ hội, đã tạo thành dịp tốt và rốt cuộc sự ban thưởng đã đến bất ngờ, dầu muốn dầu không cũng phải đành chịu nhận lãnh.

Giờ đây đã đến lúc thi hành sứ mạng Hiền huynh đã nhiều kinh nghiệm trên đường hành Ðạo, tôi tin nơi chí cương trực và tinh thần xây dựng của Hiền huynh và cầu chúc cho Hiền huynh được thành công trong nhiệm vụ mới với sự ủng hộ triệt để của toàn thể Chức sắc và Chức việc.

Kính thưa Chư Chức sắc, Chức việc C.T.Ð. và Phước Thiện Nam Nữ,

Sự hội hiệp trong đại gia đình của chúng ta lúc đầu năm Quí Mão đã biểu thị tinh thần đoàn kết và tình tương thân tương ái của chúng ta trong cửa Ðạo.

Rồi đây, sau bữa tiệc thân mật hôm nay mỗi vị sẽ bắt tay vào việc, người thì ở lại trung ương, kẻ phải lên đường trở về nơi chốn xa xôi để tiếp tục thi hành phận sự đối với Ðạo đối với nhơn sanh. Cái sứ mạng của mỗi người trong chúng ta, dù chức vụ lớn hay nhỏ, đều phải khó khăn nặng nhọc. Ðiều chúng ta nên lưu tâm là cái phận sự ấy hướng về hạnh phúc của nhơn sanh và sự xây dựng đại nghiệp của Ðức CHÍ TÔN tại thế nầy, nên dầu cho khó nhọc bao nhiêu cũng phải gắng công đi đến một kết quả tốt đẹp để khỏi phụ lòng tin cậy của Hội Thánh và giữ trọn trung hiếu với Ðức CHÍ TÔN Ðại Từ Phụ.

Tôi thành tâm cầu nguyện Ðức CHÍ TÔN và PHẬT MẪU ban ơn lành cho mỗi Chức sắc nơi Trung ương cũng như ở Ðịa phương được tinh thần sáng suốt, sức khỏe dồi dào để thực hiện tôn chỉ của Ðại Ðạo và ngày đầu Xuân năm tới chúng ta sẽ gặp lại nhau đông đủ không thiếu sót một ai.

Trước khi dứt lời, riêng về Chức sắc Chức việc Nam Nữ ở Ðịa phương, tôi cầu chúc mỗi vị thượng lộ bình an, trong năm tất cả công việc Ðạo đều được tiến triển khả quan dưới sự che chở của Ðức CHÍ TÔN Ðại Từ Phụ./.

THƯỢNG SANHXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 647