× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


9.- Sự cầu nguyện

Báo-Ân-Từ đêm 24 tháng chạp năm Bính-Tuất (1946)

Sự cầu nguyện có cảm ứng với chánh-trị thiêng-liêng tức là các Đấng vô hình đều rõ biết mọi sự hành-tàng nơi cõi thế, triết-lý về hình-thể của con-người, thọ tinh cha huyết mẹ sản sinh ra, thiø có sự cảm giác của thiêng-liêng đối cùng nhau rất mật thiết, cho nên một người con lúc đi ra làm ăn xa nhà, khi cha mẹ có bệnh hoạn hay xảy ra ra điều gì tai biến, thì thân thể của người con sẽ có điềm máy động; giựt thịt, máy mắt hoặc là ứng mộng thấy rụng răng và các điều khác v.v... đó là về phần tính-khí hình thức của con-người, còn về phần linh-tánh thì do nơi Đức Chí-Tôn ban cho nhứt điểm lương-tâm nó có cảm-giác cùng chí-linh, cho nên khi ta hữu sự thì thành-tâm cầu-nguyện. Nền Đạo là một điều cảm ứng rất mầu-nhiệm vô cùng, có câu:

" Nhơn-tâm sanh nhứt niệm, Thiên-địa tất giai tri".


Từ đây chư Chức-Sắc và Chức-việc cùng Đạo-Hữu nam, nữ gắng thanh tâm cầu nguyện cho nền Đạo và cơ đời được an-ninh trật-tự kể từ ngày nay cho đến Tân-xuân đầu năm Đinh-Hợi thì sẽ thấy sự tiến-hoá phi-thường và huyền-linh mầu-nhiệm, nếu toàn cả Quốc-Dân mà đủ lòng tín-nhiện với quyền-hành chánh-trị thiêng-liêng, hiệp nhứt tâm cầu-nguyện, thì cơ loạn lạc sẽ trở nên an-ninh trật-tự, đời sẽ được cộng-hoà chung hưởng mọi điềuhạnh-phúc.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 517 | Tác giả: Đức Hộ Pháp