× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


5.- Đãi tiệc công thợ

Tại Khách-Thiện-Từ Trước bữa tiệc đãi công thợ
Ngày rằm tháng 11 năm Bính-Tuất (1946).


LẬP VỊ THEO CON ĐƯỜNG THỨ BA


Muốn đi con đường thứ ba phải tập mình đừng ham muốn chi cho mình nữa, hành tàng của Chí-Tôn là phận sự của mình, phải yêu ái hiếu hạnh cùng Chí-Tôn và Phật-Mẫu. Cái yêu ái và hiếu-hạnh ấy phải là phi-thường do tâm-linh điều khiển, phải thương-yêu nhơn sanh và vật-loại hơn mình và coi đồng-thể, đồng sanh với mình. Phải tạo dựng cố thủ Thánh-Tâm cho nên Chí- Thánh, và đạt cho đủ ba ngàn công-quả thì sẽ đi đến, lướt đặng và vững vàng thắng muôn điều trở ngại.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 506 | Tác giả: Đức Hộ Pháp