× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


54.- Lễ Bãi trường Đạo-đức học đường (1948)

Ngày 22 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947)

Mấy vị Giáo-viên nhấùt là Lương, mỗi phen có lễ nơi học-đường, mỗi phen đến dự, nó làm cho Bần-Đạo cảm-xúc, đến hể thấy đám nhỏ trước mắt rồi thấy tình-cảnh khổ não đương thời, tấn tuồng khổ-sở ấy nó phô-diễn cùng các sắc dân và cả toàn quốc chúng ta. Ngày nay Đạo-Đức học-đường biết đảm-nhiệm thì Thầy biết giá trị của mấy con chịu khổ não nhọc-nhằn dường nào ! Hiệân chúng ta có ba mặt trận Đạo:

Thứ nhứt : Mặt-trận hình thức là để chiến-đấu quân tàn-bạo sát-hại nòi-giống quốc dân ta, có chiến-tướng binh-sĩ, cây cờ nhơn-nghĩa của Đạo binh Cao-Đài về phần xác, phần hửu-hình ta thấy để bảo tín Đạo-Giáo, để bảo thủ thân sống con người.

Mặt trân thứ nhì để chiến đấu vêø tinh-thần trí-thức, mấy con là chiến-tướng, thẳng tới, tiến tới và cố-gắng hy-sinh thắng đặng trận cũng như mặt trận thứ ba, Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn tức là chức sắc thiêng-phong đã làm chiến-tướng thắng cả tâm-hồn, bảo thủ nền Quốc Đạo từ mảy mún mà tô-điểm thêm xinh, không có lực lượng nào đến phá hoại nó đặng.

Ba mặt-trận ấy thấy hiển-nhiên trước mắt, cả tương-lai ấy trong tay các em, các con, Thầøy có lời yếu thiết gởi-gấm cả tương-lai rực-rỡ đó cho mấy em, mấy con, nghe à !

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 605 | Tác giả: Đức Hộ Pháp