× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


33.- Về tánh đức của nòi giống Việt nam

Ngày rằm tháng 8 năm Đinh-hợi (1947)

Hôm nay BẦn-Đạo luận-bàn cùng mấy chị mấy em, Bần-Đạo giảng về tánh-đức của giống-nòi Việt-nam, dầu nam hay nữ, dầu sùng bái tôn-giáo nào, cũng không quên mối Đạo căn-bản lưu-truyền của nòi-giống là tin-tưởng Trời tức là Đấng Chí-Tôn đó vậy.
Toàn thiên-hạ trên mặt địa cầu nầy, ngày nào họ biết Đạo của Chí-Tôn, họ sẽ bỏ cả khuôn khổ đạo-đức của họ mà chớ, vì từ thử nước Việt-nam vẫn giữ được tánh đức lương-thiện của mình, nên lẽ công-bình ấy, Chí-Tôn mới dến hoằng-khai Đại-Đạo, định đem tánh đức hướng-thiện của nòi-giống Việt-nam gieo truyền vào tánh đức thiên-hạ.

Tôi sinh-trưởng tại tỉnh Tây-ninh, Ông cha tôi đều ở tỉnh Tây-ninh thì có chi vui-vẻ và hạnh-phúc hơn được mở-mang mối Đạo nơi xứ sở yêu-quý nầy. Ngồi trầm ngâm suy tưởng tôi xin thú thật, phần nhiều mấy anh mấy chị nơi quê hương của tôi, hẳn đã biết tôi từ thuở bé, anh chị thấy tôi truyền-giáo tưởng tôi mê-hoặc chúng-sanh, Nghĩ rằng không ai dám đứng lên hoạt-động, mà tôi hăng-hái đứng lên phổ-thông nền Đạo, cho đến ngày nay được thành nguyện-vọng, các bạn tôi rất lấy làm lạ, cho rằng ngày trước nó là bạn của ta, nó không có gì đặc-biệt mà ngày nầy bước chân đến nền Cao-Đài thì thì thấy có sự thay đổi lạ-lùng, Bởi vì tôi đã lấy khuôn-khổ đạo-đức tinh-thần phù-hạp với phong-hoá lễ-nghi, có ảnh-hưởng đắc-lực với dân-chúng thi-thố chơn-truyền của Đức Chí-Tôn cho ra thiệt-tướng, cho bạn đồng-hương của tôi được thấy ân-huệ thiêng-liêng ban-bố cho nòi-giống ta giá-trị cho tỉnh Tây-ninh biết bao-nhiêu. Cầu-nguyện Ơn Trên ban-bố hông-ân để dìu-dắt mấy chị, mấy em đến đây, đến Đền thờ Chía-Tôn là nơi Chí-Tôn đã tạo nổi hình tướng của Đạo.

Mấy chị đừng ái-ngại cứ bước lên làm gương-mẫu cho kẻ đi sau, Chí-Tôn đến đây lập đại-nghiệp Thiêng-Liêng cho toàn thiên-hạ. Bần-Đạo tin-tưởng Người chỉ làm việc hửu-ích cho đời. Đối lại hỏi chúng ta đã làm gì ra giá trị ? Gia-Tô giáo của kẻ nghèo-nàn đói khổ, của một vị Giáo-chủ hành-khất, còn nên được đại-nghiệp, chúng ta làm bao nhiêu như bọt nước bèo trôi. Một tiếng nói, một việc làm, trong gia-đình không phải là đủ, có thể nói tỷ-dụ như một ống truyền-thanh thường trong gia-đình chỉ đủ dùng cho gia-đình đó nghe thôi. Tôi tưởng muốn tạo dựng cả tinh-thần nòi-giống nươc nhà cần phải gia-tăng năng-lực thêm nũa.

Ngày nay không phải như trước kia, cử nầy mấy chị , mấy em có thể ra vào thong-thả được, mở ra con đường tiến-hoá của noig iống. Ngày nay mấy chị đã đến trong nền Đạo nầy tôi xin để lời cám-ơn toàn mấy chị mấy em.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 702 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc