× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


15.- Hội yến Diêu Trì

Ngày 30 tháng giêng năm Đinh-Hợi ( 1947 )

LỄ HỘI YẾN DIÊU-TRÌ


Hội Yến Diêu-Trì là cơ quan đắc Đạo tại thế. Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu cùng Cửu Vị nữ Phật đã giáng trần Hội Yến với chư Chức sắc, xướng hoạ thi phú và dạy Đạo. ấy là Hội chư Tiên tại thế.
Đức Chí-Tôn thuộc về Phật, Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu thuộc về Pháp, nếu có Đức Chí-Tôn mà không có Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu thì trong vũ trụ nầy không có chi về mặt hữu vi, còn nhơn-loại là Tăng.

Ta nhìn có Đức Chí-Tôn khai hoá, nhưng có sanh hoá càn-khôn Càn khôn cũng như cơ sản suất nhơn-loại tại thế cũng do âm dương tương hiệp mới phát khởi vạn-vật, cho nên con người gọi là cha mẹ là Tiểu Thiên-Địa, còn nhiều ý nghĩa rất sâu xa nói chẳng tột.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 490 | Tác giả: Đức Hộ Pháp