× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


13.- Đại Lễ Chí Tôn

Đêm mồng 9 tháng giêng năm Đinh-Hợi (1947 )

Quốc dân Việt-nam có một phần người thiếu đức-tin về Đạo Cao-Đài, họ chẳng tin rằng Trời khai Đạo để tạo Đời, lập Minh-Đức Tân-Dân, tức là một cơ quan cứu thế, làm cho vạn loại hoà bình càn-khôn an-tịnh, tránh khỏi sự cạnh tranh giết hại lẫn nhau. Hiện giờ cái hoạ chiến tranh, khói lữa lan tràn khắp nơi, nhơn-sanh thống-khổ, cốt nhục tương tàn là vì có phần người không tin có Trời, chẳng noi theo luật công-bình của tạo-hoá, cho nên mới gây ra một trường náo-nhiệt như thế. Ngày nào nhơn-sanh biết nhận định Đạo Trời là phương châm giải khổ lập thành Quốc-Đạo trong nước Việt-Nam, đem lại sự an ninh trật tự cho nhơn loại cộng hưởng hoà-bình, thì ngày ấy là ngày của Đức Chí-Tôn rưới giọt hồng ân cho nhơn loại gội nhuần hạnh-phúc.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 472 | Tác giả: Đức Hộ Pháp