× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


11.- Ý nghĩa lá cờ Quân đội Cao Đài

GIẢNG TIẾP Ý NGHĨA
TƯỢNG-TRƯNG CỦA LÁ CỜ QUÂN-ĐỘI


Nền vàng cốt yếu thuộc về huỳnh-chủng, gốc xanh da trời là lòng bao la quảng đại, trong có bánh xe lửa chín chia gọi là pháp-luân thường-chuyển, lại có ý nghĩa là Cửu-thiên khai-hoá. Trong lá cờ có ba màu: vàng, xanh, đỏ ấy là Tam-giáo qui-nguyên, Ngũ-chi phục-nhứt, gọi là Bảo Sanh-Kỳ (Lá cờ Bảo Sanh).

Quân-Đội Cao-Đài có trách nhiệm thiêng-liêng, làm cho đời được an-ninh trật-tự, đào-tạo hạnh-phúc cho nhơn-sanh chung hưởng cốt yếu làm khuôn mẫu cho sự hoà-bình, làm gương cả lân-bang Ngoại-Quốc. Hiện thời các nước liệt-cường dùng khí-cụ tối-tân, cho đến bom nguyên-tử, chỉ có tàn sát với nhau mà thôi, còn Quân-Đội Cao-Đài tức là một "Đạo Thiên Binh" được toàn thắng, chỉ lưởi gươm kiếm-hiệp khử tà tôn chánh, diệt giả phò chơn, nương theo lá cờ Bảo-sanh mà thật hành nhơn-nghĩa, thủ thắng về mặt Đạo-đức tinh-thần, chẳng làm gì trái với lương tâm. Tóm lại, Quân-Đội Cao-Đài tức là một Cơ-quan Hoà-Bình Thế-Giới.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 616 | Tác giả: Đức Hộ Pháp