× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


10.-Lễ thượng cờ

Ngày 8 tháng giêng năm Đinh-Hợi ( 1947).

LỄ THƯỢNG CỜ TẠI SÂN VẬN ĐỘNG


Ngày hôm nay lá cờ của Chi Thế ra mặt với đời cùng cây Thư-Hùng-Kiếm của nó, y theo lời hứa của Đức Chí-Tôn lập cho nước Việt-Nam một nền Quốc-Đạo, cơ-quan cứu sanh cho vạn-loài.
Vì do ở định thiêng-liêng và huyền-diệu của Ngài nên người đời dể chi biết được. Quân-Đội Cao-Đài là một đội binh thiêng-liêng của Chí-Tôn lập ra để bảo vệ cơ-quan của Ngài.

Tuy với mắt thường thấy cơ-quan binh-bị như thế nầy, chớ trong đó có đủ thiên-binh, thần-tướng vì mục-đích bảo-tồn thiên-hạ mà biến ra vậy. Cái sở vọng của Bần-Đạo là Quân-đội Cao-Đài có một tinh-thần kiểu mẫu của những đội binh trên thế-giới, có mục-đích bảo toàn cho nhơn-loại dựng lại hoà-bình. Quân đội Cao-Đài không phải vì quyền lợi riêng mà tàn sát làm tiêu-diệt thiên-hạ.

Bần Đạo có lời yếu thiết căn dặn toàn Quận Đội nên nhớ rằng: lực-lượng chúng ta dầu mạnh đến đâu cũng không thể chống lại lực-lượng tàn sát phá hoại của bom nguyên-tử được.

Quân-đội Cao-Đài phải hiểu cái mạnh của mình, mạnh vì lòng nhơn-nghĩa và tánh nghĩa-hiệp cứu đời.

Vậy muốn dẹp được cái mạnh của bom nguyên-tử thì chúng ta chỉ dùng cái mạnh của nhơn-nghĩa và tình nghĩa hiệp mà thôi. Quân-Đội Cao-Đài ra thật tướng ấy là ý Thầy muốn cho Quân-Đội Cao-Đài làm kiểu mẫu những Quân-Đội Quốc-Tế mà thành hay không do quyền năng của Chí-Tôn.

Vậy Quân-Đội Cao-Đài phải giữ-gìn thanh gươm nghĩa-hiệp, lá cờ nhơn-nghĩa cho vững-vàng. Được như thế thì quyền-năng của Chí-Tôn lúc nào cũng có trong Quân-Đội Cao-Đài vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 490 | Tác giả: Đức Hộ Pháp