× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp


Copyright

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

 

DIỄN VĂN& THUYẾT ĐẠO
Của
ĐỨC HỘ-PHÁP

Mậu Thìn - Canh Thìn
(1928 - 1940)

Đức Nguyên Sưu Tầm

Đạo lịch 77 - Nhâm Ngọ 

Nguồn: http://daotam.info/booksv/ltdcdhpI.htm#muclucXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 645