× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp


20.- Tích : Lý Trường Canh và Lý Ngư Tinh (con cá ông). Ngày 29-5-Canh Thìn (dl 4-7-1940)

Có nhơn nghĩa mới gọi là thương yêu chơn thật, nếu không có nhơn nghĩa là thương yêu giả dối.

Đức Chí Tôn buộc con người phải thương yêu, nhơn nghĩa theo Thánh ý của Đức Chí Tôn mà thôi.

Nhắc tích : Lý Trường Canh và Lý Ngư Tinh là hai anh em bạn đồng mến với nhau, hằng ngày ở nơi núi hải đảo mà tu niệm. Một ngày kia Đức Quan Âm tính xuống rước hai người về Tây phương, mới giả là một người đàn bà chèo chiếc ghe nhỏ đi bán hoa quả, chèo ngang qua núi hải đảo rồi rao lên bán.

Lý Trường Canh muốn tu mà thoát kiếp thì thôi chớ không cần ăn uống chi cả. Lý Ngư Tinh chịu không nổi, mới kêu lại mua ăn, thì Đức Quan Âm hiện hình tại nơi đó mà rước Lý Trường Canh, là Lý Giáo Tông, đem về Tây phương; còn Lý Ngư Tinh bị ăn mà thành ra con cá ông ở dưới biển.

Về trển, Lý Giáo Tông mới kêu nài cho Lý Ngư Tinh, thì Đức Phật Như Lai cho Lý Giáo Tông một đồng tiền điếu, biểu xuống cột câu Lý Ngư Tinh.

Lý Giáo Tông câu, Lý Ngư Tinh chạy lại ăn. Đức Lý Giáo Tông mới đem về cho Đức Phật Như Lai. Quái lạ, về đến đó mà còn ngậm đồng điếu ấy trong miệng mãi. Đức Phật Như Lai nói : Cái tánh tham của ngươi cho đến đỗi mà cũng không chừa.

Đức Phật quở một câu mà phải trở xuống biển làm lại con cá ông cho đến bây giờ./.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 929