× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Khai hóa tùy thời luận

Những kinh điển của Tam-Giáo để dạy đời cũng như thuốc để trị cái tâm bịnh của người, tùy theo bịnh mà gia giảm nếu ai dùng thì lành bịnh nầy. Kinh điển truyền dạy cũng tùy theo thời thế nguơn hội mà phổ-độ khai hóa, nếu chấp theo lề luật cũ thì thế khó mở mang; cũng phải lấy lề luật qui cũ xưa mà chế nay, tùy theo nguơn hội, chớ chấp một thế y như xưa thì khó khai hóa cho hậu lai lắm. Phải lấy xưa mà chế nay, cho hạp thời thế.

Tỷ như một thứ xe, hay là một chiếc thuyền kiểu xưa mà để cho đời nay dùng thì bất tiện lắm, nên dùng xưa mà chế nay mới tiện, chẳng nên chấp cố theo điều bất tiện mà lầm.

Như Nhứt-kỳ Tí-hội Bàn-Cổ khai đạo, Bàn-Cổ, Thái-Thượng, Nhiên-Ðăng, tùy nguơn ấy mà dạy đạo, đến Nhị-kỳ Sửu-hội, Lão-Tử, Thích-Ca, Khổng-Tử cũng tùy nguơn ấy mà mở đạo, nay Tam-kỳ Dần-hội, Ðức Thượng-Ðế hoằng khai Ðại-Ðạo cũng dùng cho phù hạp thời thế nền Ðạo mới thạnh hành.

Như đời Châu Sơ, Ðức Thái-Thượng ra đời dạy đạo mở mang ấn bế, khó hiểu. Qua Trung Châu, Ðức Thích-Ca ra giáo đạo mở khai dễ lần. Qua Châu Mạt, Ðức Khổng-Tử ra giáo đạo khác nữa mà cách lộ ẩn hiện không giống, vì bởi tùy theo nguơn hội mà khai đạo.

Gặp đời bình trị dạy theo bình trị, gặp thời thế chiến quốc dạy theo đời chiến quốc.

Nếu chấp y theo xưa thì không phù hiệp kinh điển lý đạo.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 552 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh