× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giáo Lý


Lời giới thiệu của Đức Cao Thượng-Sanh

Lời giới thiệu của Đức CAO THƯỢNG SANH

( Khi tái bản lần thứ III )
Tặng quyển " ĐẠI ĐẠO GIÁO LÝ "
Của Ông TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG

 

" Giáo Lý " Đạo Trời thất ức niên,
Trương Quân biên soạn để lưu truyền.
Tồn tâm chỉ rõ đường mê giác,
Dưỡng tánh phân rành nẻo tục Tiên.
Vẹt ngút mây mù nâng đuốc huệ,
Gắng công học hỏi đáng tài hiền.
Neo theo chánh thuyết bền trau luyện,
Mới đạt chân tu phép diệu huyền.

Tòa Thánh ngày 14-8 Kỷ Hợi ( 26-9-1959)

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 692 | Tác giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng