× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Biên khảo - Luận giải

Con Đường Của Người Đệ Tử Cao Đài


Lời Tri Ân

Tôi xin chân thành tri ân ĐỨC HỘ-PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC

Người đã hướng dẫn tôi trên đường Đạo và đường Đời, đã truyền đến cho tôi những tư tưởng quý báu cô đọng lại trong nội dung quyển sách nhỏ bé này cùng với sự phò hộ của Đức Ngài trong suốt thời gian soạn thảo. Tôi xin chân thành tri ân quý vị lãnh đạo Hội Thánh đã khuyến khích và nâng đỡ tôi về mọi phương diện, cho phép tôi chụp hình và tham khảo các tài liệu cần thiết , xin chân thành tri ân tất cả những ai đã góp phần vào việc ấn loát quyển Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đạo Luật năm Mậu Dần, Tân Kinh, mà tôi đã trích dịch nhiều đoạn trong đó, và sau cùng với ĐỨC CHÍ TÔN, con cúi đầu trong yên lặng.

Riêng đối với những vị cộng tác với tôi, Ông Barry Kolb, người đã cùng chia sẻ sự khó khăn trong khi lựa chọn những từ ngữ tương đương trong tiếng Anh, chính Ông đã đánh máy bản thảo Anh ngữ đầu tiên, Ông Trần Bữu Lân, Phạm thành Ngộ, Lê Văn Màng, Cô Phú, Em Minh và Thiền là những người đã giúp tôi đánh máy và in ronéo các bản thảo đầu tiên trước khi ấn hành và nhiều vị khác nữa, tất cả quý vị ân nhân ấy đã góp phần công lớn về việc này, tôi xin gởi đến quý vị ấy lòng tri ân sâu xa của tôi ./.

      Tây Ninh, ngày 17 tháng 06 năm KỹDậu (30-07-1969)
      NGUYỄN LONG THÀNH


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 623 | Tác giả: Nguyễn Long Thành