× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Biên khảo - Luận giải

Chơn Pháp là đâu?


IV.- Hội Tín Hữu Và Quyền Hội Thánh Em

Xem dấu xưa để soi bước tới, lấy chuyện đời chiêm nghiệm cổ kim, hễ Thầy lập pháp thế nào mình bắt chước đồ theo như vậy. Xưa Thầy quy lương sanh để độ rỗi quần sanh, nghĩa là chọn người hiền gom lại, ban quyền lập Hội Thánh để dìu dắt đám sanh linh đương đầu tranh giành sự sống.

Nay anh em đạo hữu Cao Đài nơi hải ngoại bực tài trí phần nhiều, hãy nung chí thanh cao, đừng tự hào, không phân phe phái cũ, công cử đủ 03 người Chánh Tri Sự, Phó Tri Sự, Thông Sự lập nên quyền Hội Thánh em hành sự. Đủ năm năm công nghiệp mãn nhiệm kỳ, cử người khác lên thay BTS cho việc Đạo ngày thêm khởi sắc.

Hội tín hữu là nơi gom góp buổi ban đầu có anh, có chị, có em, họ hàng cô bác là người đồng đạo Cao Đài để nâng đỡ lẫn nhau. Nay gốc Đạo ngửa nghiêng Hội Thánh chẳng còn quyền theo Thánh giáo! Cửa từ bi lộn lạo đủ mọi hạng người thì BTS nắm chặt quyền Đạo tại mỗi tư phương là đúng lẽ.

Việc tế tự phải trang nghiêm cho ra cung cách thần quyền, cầu Chí Tôn ngự giáng mở khối tâm linh cho anh em mình hòa hiệp. Dầu anh em chi phái hay Thánh Tòa biết tín ngưỡng Đấng Cha Chung thì hiệp quần đâu phải khó. Trước nhơn sanh phải tuyên bố cho rành “Tôi trọn tuân Pháp Chánh Truyền Tân Luật.” Nếu mình đủ tài, đủ đức đúng mực hiền minh ắt sẽ làm nên nghiệp lớn.

Tại sao?

Tại Trời Đất là lý công minh, thấy con ngoan, con giỏi, con hiền, sẽ có con mắt Tiên Ông giúp sức. Tại nhơn sanh cần người hiền đức dám hy sinh lãnh phận sự chùa chiền đặng chia sớt bớt nỗi khổ đau trong tâm hồn của họ, nỗi khổ đau do cái sống sang giàu nhưng thiếu tình thiêng liêng của Đạo. Bắt gió nắn nên hình, chuyên lo hôn tang tế sự cho ấm lòng người viễn xứ, học lý Đạo cho thông, còn phải dạy đoàn con cháu dịch kinh sách phổ truyền dân xứ lạ, truyền bá đức tin hầu mai sau tạo nên hình thánh thể.

Việc hành Đạo đừng thấy xa xôi ngao ngán, ráng tập tánh trượng phu dù phải gặp lúc mây mù cũng có hồi quang đãng. Ấy là phép Thiêng Liêng xây chuyển đổi họa vi phước, lấy cuộc đời trọng trược mài giũa đức tin nên phải biết giữ mình trong giới luật cho nên trang chí Thánh. Đừng vội nghe lẽ phàm trần, đặt ông Hội Trưởng lên cầm quyền Hội Thánh, cử chức việc theo sinh hoạt hội hè đình đám gọi là Ban Nghi lễ của Hội, mượn tiếng mõ lời kinh, mượn áo mão thần quyền đặng làm thế giữ yên chức Hội.

Bàn Tri Sự thay quyền Hội Thánh. Hội tín hữu phải giúp đỡ cũng ví như thân mình có hai tay trái, phải cùng làm việc Đạo là việc chung, yếu lý linh hồn vi chủ. Sinh hoạt Hội là phần thế sự để tranh đấu cùng đời trong nhiều lãnh vực theo điều lệ nội quy do mình đặt để tùy nhu cầu thiết yếu mỗi nơi có khác. Sinh hoạt Hội vẫn mang màu tín ngưỡng, bởi hội viên là người đồng đạo nhưng Hội không cầm quyền Hội Thánh.

Bàn Tri Sự có phẩm CTS, PTS, TS do Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp lập thành gọi là “Hội Thánh Em”. Hễ nhận phẩm ấy hành quyền có áo mão do Ngài ban cho ắt phải tùng lịnh Đức Lý Giáo Tông cùng Đức Hộ Pháp là người làm đầu Hội Thánh, tùng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền.

Nay Hộ Pháp và Giáo Tông đều ở cõi Thiêng Liêng, Hội Thánh chẳng thực quyền nơi chánh gốc dù có ai mời mọc làm chuyện ngược đời cũng phải nhớ: phẩm Chức việc thay quyền Hội Thánh. Còn nếu như tinh thần mình cường ngạnh cho Đức Lý làm sai, chẳng nể vì Đức Hộ Pháp thì tốt hơn đừng bước đến trường thi do hai Ngài thay mặt Đức Chí Tôn điều khiển từ năm Bính Dần 1926 cho khỏi lỗi câu nguyện. Một mình ở nhà lo tu nhơn tích đức, rèn luyện tinh thần cũng được, đâu cần chi phương tiện giáo quyền và xưng danh chùa chiền hay tổ chức. Đạo pháp vốn vô biên không ai có quyền ràng buộc.

Dẫn chuyện xưa tích cũ dài dòng mong huynh đệ rõ đâu là chơn pháp cho khỏi điều lầm lạc. Tạm gác bút nơi đây, tấm thân này như con hạc nội hồi quê trở về bên cung Thánh Điện.

NGUYỄN LONG THÀNH.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 704 | Tác giả: Nguyễn Long Thành