× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Biên khảo - Luận giải

Chơn Pháp là đâu?


II.- Thực Trạng Phong Trào

Khi ngồi vào bàn tính chuyện vầy đoàn hợp bạn, mở cơ qui nhứt các chi phái để gióng tiếng chuông cảnh tỉnh các linh hồn biết nhìn Thượng Đế là Cha chung của muôn loài; tất cả đại biểu của các nhóm Cao Đài hải ngoại cùng có chung mục đích là sùng kính Đức Chí Tôn và làm sáng danh Đạo Thầy trước quốc tế.

Mục đích cao cả thiêng liêng ấy như ngọn đuốc soi đường cho nhơn sanh tiến bước. Niềm hi vọng bao trùm khắp chốn. Người tu sĩ dù ẩn dạng đến đâu nghe tin ấy cũng thấp thỏm mùng thầm, chỉ e sợ cho đoàn hậu tấn chưa đủ đức tin ra tay lèo lái. Bởi khối đoàn kết còn thiếu nét thương yêu, thiếu quyền công chánh chẳng khác nào như đống gạch chất chồng còn thiếu vữa hồ để buộc dính cho thành ngôi lâu đài mỹ lệ.

Người người hô hào đoàn kết mà cái tệ nạn của tinh thần phe phái bên trong vẫn không mảy may giảm sút. Chốn Thiền môn biến động, cảnh hội trường chẳng cộng yêu hòa ái, mạnh ai nấy đua tranh, trường luận biện chẳng ngớt lời miễn sao giữ cho còn cái thế riêng tư của phe phái mình. Quyền Đạo đã trở thành một đề tài tranh đấu. Thôi thì đủ kế nhiều mưu, văn hay luận giỏi vẽ nên cảnh hoạt trường của những nhà luận bác thi thố tài năng chữ nghĩa.

Muốn tùng Đạo phải biết ngỏ ngách, ngọn nguồn, căn cơ yếu lý chớ nào phải chuyện của đời những mong lấy thế hiếp cô gọi rằng hay giỏi.

Thực trạng ấy làm đau lòng người tu sĩ. Đấng trượng phu cũng ngao ngán tấn tuồng. Thôi thì nhà ai nấy giữ. Hiệp rồi tan, tan rồi hiệp cũng là lẽ thường tình. Cơ qui nhứt không thành nay sang thế liên hiệp, miễn sao liên kết cho còn để có danh chính ngôn thuận. Cao Đài Giáo Hải ngoại ra đời với 54 chữ ký và 19 ủy quyền làm pháp lý khai sanh.

Và để làm vừa lòng tất cả phe phái, Cao Đài Giáo Hải ngoại vội vã tuyên bố nhìn nhận và tôn trọng tất cả các Hội Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Hội Thánh là giáo quyền. Sinh hoạt Đạo gồm những sinh hoạt giáo lý, phẩm tước chức sắc, lễ nghi tế tự. Mỗi chi phái đều có nét đặc thù, tư tưởng không thuần nhứt nên mới có chuyện phân chia thế ấy. Nhìn nhận tất cả là sao?

Con mắt Pháp Chánh trung ương hằng dõi theo các sinh hoạt Đạo Trời trên khắp thế giới phải giựt mình xem xét lại.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 536 | Tác giả: Nguyễn Long Thành