× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Chuyện tâm linh huyền bí » Con đường Thiêng Liêng hằng sống

Lời cảm tạ
Tập tài liệu này đã ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sự thiếu thốn phương tiện ấn loát cũng như vấn đề vật giá gia tăng đã gây nhiều trở ngại cho sự hoàn thành quyển tài liệu này. Nhưng dù sao hôm nay nó cũng đã nên hình tướng. Ấy là nhờ ở lòng nhiệt thành giúp đỡ của quí vị, kẻ công người của đóng góp tận tình. Công lao của quí vị sẽ được người sau ghi ân đời đời.

Riêng toàn Ban Biên Tập chúng tôi xin gởi đến quí vị lời chân thành cám ơn lòng hảo tâm của quí vị, đã giúp chúng tôi sớm thực hiện được hoài bảo.

Ngoài ra, để tiếp tục công việc phụng sự cho lý tưởng bảo tồn truyền thống giáo lý của Đạo, chúng tôi xin trân trọng ký thác quyển tài liệu này đến quí vị. Nếu thời cuộc có đổi thay, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta đều phải gánh lấy sự hy sinh vô đối để đảm nhận tới cùng trách nhiệm bảo vệ truyền thống giáo lý của mình.

Ban Biên Tập
Soạn thảo tài liệu
Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp.

Thành phần Ban Biên Tập:

Ông Nguyễn Văn Mới
Ông Ngô Minh Phát
Ông Lê Kỳ Thật
Ông Huỳnh Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Nghĩa
Ông Phan Quang Hạo
Ông Trần Tấn Gặp
Ông Trần Anh Dũng

CHUNG


[url=http://caodaism.org/e-book-pdf/ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-ConDuongThiengLiengHangSong.pdf]Download ebook[/url]
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
Lượt xem: 1102