[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tiền sảnh » Nhập môn Hermetics
Nhập môn Hermetics
1 sachtienganhucoz  
Giáo trình hướng dẫn lý thuyết và thực hành phép thuật

Mục lục:

Phần 1

1. Giới thiệu nguyên tố
2. Nguyên tố Lửa
3. Nguyên tố Nước
4. Nguyên tố Gió
5. Nguyên tố Đất
6. Ánh sáng
7. Akasa,
8. Nghiệp
9. Con người
10. Nhân giới
11. Linh hồn hoặc Chơn Thần
12. Thần giới
13. Tinh thần
14. Cõi tinh thần
15. Sự thật
16. Tôn giáo
17. Thượng Đế
18. Khổ hạnh

Phần 2:

Bước I. Luyện tập tinh thần phép thuật
1. Kiểm soát tư tưởng, kỷ luật tư tưởng, phụ thuộc tư tưởng

Bước II. Luyện tập tâm lý phép thuật
1. Nội chiếu hay sự tự nhận thức
2. Tạo gương trắng đen linh hồn

Bước III. Luyện tập thể chất phép thuật

Sách viết bằng Tiếng Anh.

Xem online tại đây:

https://drive.google.com/file....sharing

Mình sưu tập 1 bộ sách phép thuật Tiếng Anh hơn 13GB, nếu bạn muốn download tất cả thì liên hệ mình nhé.
Email: sachtienganh.ucoz @ gmail . com (khi gửi mail thì bạn viết liền nha, mình tách ra để ko bị SPAM mail).

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tiền sảnh » Nhập môn Hermetics
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: