[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 2 » Du hành thế giới tâm linh
Du hành thế giới tâm linh
1 ngoctieucung  

2 ngoctieucung  
Du lịch tâm linhTrang web này giới thiệu khái niệm du lịch tâm linh. Du lịch tâm linh là một hình thức trải nghiệm ngoài cơ thể được thực hiện tự nguyện để đạt được mục tiêu tinh thần. Để có được trải nghiệm ngoài cơ thể, linh hồn hoặc ý thức của cá nhân phải tạm thời rời khỏi cơ thể vật lý. Trong trải nghiệm ngoài cơ thể, giác quan vật lý đóng lại.

Khi điều này xảy ra, một thế giới hoàn toàn mới mở ra cho cá nhân. Du lịch tinh thần là một loại trải nghiệm đặc biệt của con người nơi mà nhận thức của mỗi cá nhân được nâng cao, và người đó có thể đưa ra quyết định và chỉ đạo kinh nghiệm.

Quang phổ của kinh nghiệm được cung cấp bởi du lịch tinh thần là rất rộng và có thể bao gồm nhiều trạng thái tâm linh và tinh thần. Trong hầu hết các trường hợp, du khách tâm linh có thể nhớ rõ những kinh nghiệm và học hỏi từ họ.

Du lịch tâm linh đôi khi được gọi là kinh nghiệm siêu việt hoặc siêu phàm vì nó đề cập đến các giác quan "bên trong" hơn là các giác quan vật lý. Nó cũng liên quan đến các trạng thái dường như độc lập với thế giới vật chất.

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 2 » Du hành thế giới tâm linh
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: