[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 2 » Chân pháp trị liệu (của Israel Regardie)
Chân pháp trị liệu
1 ngoctieucung  
Bên trong mỗi người nam và người nữ là một lực lượng chi phối và điều khiển toàn bộ cuộc sống. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể chữa lành mọi đau khổ và bệnh tật mà nhân loại gặp phải. Mọi tôn giáo đều khẳng định sự thật này. Tất cả các các hình thức chữa bệnh về tinh thần hoặc tâm linh, bất kể chúng mang tên gì, điều nói lên một điểm chung. Thậm chí phân tâm học cũng sử dụng sức mạnh này, dù gián tiếp, bằng một từ mà bây giờ đã trở nên phổ biến là "dục năng"; bởi vì cái nhìn sâu sắc và sự thấu hiểu mà nó mang lại cho tâm hồn giải tỏa nhiều loại căng thẳng, và qua sự giải tỏa đó mà sức mạnh chữa lành tiềm ẩn tự nhiên bên trong cơ thể con người hoạt động tự do hơn.
File PDF

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 2 » Chân pháp trị liệu (của Israel Regardie)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: