× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Luận

Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luậnCopyright

Tác giả: Kimura Taiken
Hán dịch: Thích Diễn Bồi

Việt dịch: Thích Quảng Độ

Xuất Bản: Viện Đại Học Vạn Hạnh Việt Nam 1969

Chùa Khánh Anh, France 

 

Trình bày: Tịnh Quang

 

Nguồn: http://www.tangthuphathoc.net/luangiai/tieuthuapgttluan/00.htm


Xem dưới dạng văn bản thuần túy