× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Phật giáo » Kinh điển

Phật Nói Kinh Hoằng Ðạo Quảng Hiển Tam Muội

- Hán dịch:  Tây Tấn Nguyệt Thị, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ.

 - Việt dịch: Thích Chánh Lạc


Mục lục