× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Hán dịch: Cao Tề, Thiên Trúc Tam tạng Na Liên Ðề Da Xá

Việt dịch:  Thích Chánh Lạc

--- o0o --- 


Mục lục