× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Duy Ma Cật Sở ThuyếtCopyright

維 摩 詰 所 說

KINH DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT

VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA

 

Bản Hán ngữ

DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH

của Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập

Tham chiếu

THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH

Đường Huyền Trang dịch

Bản dịch Việt

TUỆ SỸ

 

--- o0o ---

--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nguyên Vương đã gởi phiên bản điện tử bộ Kinh này.
---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày 01-02-2003

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

LINK: http://tuvienquangduc.com.au/kinhdien/91duyma-ts.html

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy