× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp HoaCopyright

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Phật Học Viện Quốc Tế

Xuất Bản 1988 - PL 2530


Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Việt Dịch

--- o0o ---


Trình bày: Nhị Tường

Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Tâm Diệu đã gởi tặng phiên bản điện tử bộ Kinh này.
( Trang nhà Quảng Đức, 02/2002)

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

http://tuvienquangduc.com.au/kinhdien/23phaphoa00.html


Xem dưới dạng văn bản thuần túy