× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa3. Phẩm Thí dụ 2

  Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 1. Thí như ông Trưởng-giả

 2. Có một căn nhà rất lớn

  Nhà đó đã lâu cũ

  Mà lại rất xấu xa,

  Phòng nhà vừa cao nguy

  Gốc cột lại gẫy mục

  Trính xiêng đều xiêu vẹo

  Nền móng đã nát rã,

  Vách phên đều sụp đổ

  Đất bùn rơi rớt xuống,

  Tranh lợp sa tán loạn

  Kèo đòn tay rời khớp,

  Bốn bề đều cong vạy

  Khắp đầy những tạp nhơ,

  Có đến năm trăm người

  Ở đỗ nơi trong đó.

  Chim xi, hiêu, điêu, thứu,

  Qua, chim thước, cưu, cáp

  Loài ngoan-xà, phúc-yết,

  Giống ngô-công, do-diên,

  Loài thủ-cung, bá-túc

  Dứu-ly cùng hề-thử

  Các giống độc trùng dữ

  Ngang dọc xen ruỗi chạy,

  Chỗ phẩn giải hôi thối.

  Đồ bất tịnh chảy tràn

  Các loài trùng khương lương

  Bu nhóm ở trên đó,

  Cáo, sói cùng dã-can

  Liếm nhai và dày đạp

  Cắn xé những thây chết

  Xương thịt bừa bãi ra,

  Do đây mà bầy chó

  Đua nhau đến ngoạm lấy,

  Ốm đói và sợ sệt

  Nơi nơi tìm món ăn

  Giành giựt cấu xé nhau

  Gầm gừ gào sủa rên,

  Nhà đó sự đáng sợ

  Những biến trạng dường ấy.

  Khắp chỗ đều có những

  Quỷ, lî, mị, vọng, lượng

  Quỷ Dạ-xoa quỉ dữ

  Nuốt ăn cả thịt người,

  Các loài trùng độc dữ

  Những cầm thú hung ác

  Ấp, cho bú sản sanh

  Đều tự giấu gìn giữ

  Quỷ Dạ-xoa đua đến

  Giành bắt mà ăn đó,

  Ăn đó no nê rồi

  Lòng hung dữ thêm hăng

  Tiếng chúng đánh cãi nhau

  Thật rất đáng lo sợ.

  Những quỉ Cưu-bàn-trà

  Ngồi xổm trên đống đất

  Hoặc có lúc hỏng đất

  Một thước hay hai thước

  Qua rồi lại, dạo đi

  Buông lung chơi cùng giỡn

  Nắm hai chân của chó

  Đánh cho la thất thanh

  Lấy chân đạp trên cổ

  Khủng bố chó để vui.

  Lại có các giống quỷ

  Thân nó rất cao lớn

  Trần truồng thân đen xấu

  Thường ở luôn trong đó

  Rền tiếng hung ác lớn

  Kêu la tìm món ăn

  Lại có các giống quỷ

  Cổ nó nhỏ bằng kim,

  Lại có các giống quỷ

  Đầu nó như đầu trâu

  Hoặc là ăn thịt người

  Hoặc là ăn thịt chó,

  Đầu tóc rối tung lên

  Rất ác lại hung hiểm,

  Bị đói khát bức ngặt

  Kêu la vừa rong chạy

  Dạ-xoa cùng quỷ đói

  Các chim muông ác độc

  Đói gấp rảo bốn bề

  Rình xem các cửa sổ

  Các nạn dường thế đấy

  Vô lượng việc ghê sợ (12)

   

 3. Nhà cũ mục trên đó

 4. Thuộc ở nơi một người

  Người ấy vừa mới ra

  Thời gian chưa bao lâu

  Rồi sau nhà cửa đó

  Bỗng nhiên lửa cháy đỏ

  Đồng một lúc bốn bề

  Ngọn lửa đều hừng hực,

  Rường cột và trính xiêng

  Tiếng tách nổ vang động

  Nát gẫy rơi rớt xuống

  Vách phên đều lở ngã,

  Các loại quỷ thần thảy

  Đồng cất tiếng kêu to,

  Các giống chim điêu, thứu

  Quỷ Cưu-bàn-trà thảy

  Kinh sợ chạy sảng sốt

  Vẫn không tự ra được,

  Thú dữ loài trùng độc

  Chui núp trong lỗ hang

  Các quỷ Tỳ-xá-xà

  Cũng ở trong hang đó

  Vì phước đức kém vậy

  Bị lửa đến đốt bức

  Lại tàn hại lẫn nhau

  Uống máu ăn thịt nhau.

  Những loại thú dã-can

  Thời đều đã chết trước

  Các giống thú dữ lớn

  Giành đua đến ăn nuốt.

  Khói tanh bay phùn phụt

  Phủ khắp bít bốn bề,

  Loài ngô-công, do-diên

  Cùng với rắn hung độc

  Bị lửa lòn đốt cháy

  Tranh nhau chạy khỏi hang

  Quỷ Bàn-trà rình chờ

  Liền bắt lấy mà ăn.

  Lại có các ngã-quỷ

  Trên đầu lửa rực cháy

  Đói khát rất nóng khổ

  Sảng sốt chạy quàng lên,

  Nhà lửa đó dường ấy

  Rất đáng nên ghê sợ

  Độc hại cùng tai lửa

  Các nạn chẳng phải một.

   

 5. Lúc bấy giờ chủ nhà

 6. Đứng ở nơi ngoài cửa

  Nghe có người mách rằng:

  Các người con của ông

  Trước đây vì dạo chơi

  Mà đến vào nhà này

  Thơ bé không hiểu biết

  Chỉ vui ham ưa đắm.

  Trưởng-giả vừa nghe xong

  Kinh sợ vào nhà lửa

  Tìm phương nghi cứu tế

  Cho con khỏi thiêu hại

  Mà dụ bảo các con

  Nói rõ các hoạn nạn:

  Nào ác quỷ độc trùng

  Hỏa tai lan tràn cháy

  Các sự khổ thứ lớp

  Nối luôn không hề dứt

  Loài độc xà, ngươn phúc

  Và các quỷ Dạ-xoa

  Cùng quỷ Cưu-bàn-trà

  Những dã-can, chồn, chó

  Chim điêu, thứu xi, hiêu

  Lại giống bá túc thảy

  Đều đói khát khổ gấp

  Rất đáng phải ghê sợ

  Chỗ khổ nạn như thế

  Huống lại là lửa lớn.

  Các con nhỏ không hiểu

  Dầu có nghe cha dạy

  Cứ vẫn còn ham ưa

  Vui chơi mãi không thôi

   

 7. Bấy giờ trưởng-giả kia

 8. Mới bèn nghĩ thế này

  Các con như thế đó

  Làm ta thêm sầu não

  Nay trong nhà lửa này

  Không một việc đáng vui

  Mà các con ngây dại

  Vẫn ham mê vui chơi

  Chẳng chịu nghe lời ta

  Toan sẽ bị lửa hại.

  Ông bèn lại suy nghĩ

  Nên bày các phương tiện

  Bảo với các con rằng:

  Cha có rất nhiều thứ

  Các đồ chơi trân kỳ

  Những xe báu tốt đẹp

  Nào xe dê, xe hươu

  Cùng với xe trâu lớn

  Hiện để ở ngoài cửa

  Các con mau ra đây

  Cha chính vì các con

  Mà sắm những xe này

  Tùy ý các con thích

  Có thể để dạo chơi.

  Các con nghe cha nói

  Các thứ xe như vậy

  Tức thời cùng giành đua

  Rảo chạy ra khỏi nhà

  Đến nơi khoảng đất trống

  Rời những sự khổ nạn

  Trưởng-giả thấy các con

  Được ra khỏi nhà lửa

  Ở nơi ngã tư đường

  Đều ngồi tòa sư-tử

  Ông bèn tự mừng rằng

  Ta nay rất mừng vui

  Những đứa con ta đây

  Đẻ nuôi rất khó lắm

  Chúng nhỏ dại không hiểu

  Mới lầm vào nhà hiểm

  Có nhiều loài trùng độc

  Quỷ, lî mị đáng sợ

  Lửa lớn cháy hừng hực

  Bốn phía đều phựt lên

  Mà các trẻ con này

  Lại ham ưa vui chơi

  Nay ta đã cứu chúng

  Khiến đều được thoát nạn

  Vì thế các người ơi!

  Ta nay rất vui mừng.

  Khi ấy các người con

  Biết cha đã ngồi an

  Đều đến bên chỗ cha

  Mà thưa cùng cha rằng:

  Xin cha cho chúng con

  Ba thứ xe báu lạ

  Như vừa rồi cha hứa

  Các con mau ra đây

  Sẽ cho ba thứ xe

  Tùy ý các con muốn

  Bây giờ chính phải lúc

  Xin cha thương cấp cho.

   

 9. Trưởng-giả giàu có lớn

 10. Kho đụn rất nhiều đầy

  Vàng bạc cùng lưu ly

  Xa-cừ ngọc mã-não,

  Dùng những món vật báu

  Tạo thành các xe lớn

  Chưng dọn trang nghiêm đẹp

  Khắp vòng có bao lơn

  Bốn mặt đều treo linh

  Dây vàng xen thắt tụi

  Lưới mành kết trân châu

  Giăng bày phủ phía trên

  Hoa vàng các chuỗi ngọc

  Lòng thòng rủ khắp chỗ

  Các màu trang sức đẹp

  Khắp vòng xây quanh xe

  Dùng nhiễu hàng mềm mại

  Để làm nệm lót ngồi

  Vải quí mịn rất tốt

  Giá trị đến nghìn muôn

  Bóng láng trắng sạch sẽ

  Dùng trải trùm trên nệm

  Có trâu trắng to lớn

  Mập khỏe nhiều sức mạnh

  Thân hình rất tươi tốt

  Để kéo xe báu đó

  Đông những tôi và tớ

  Mà chực hầu giữ gìn

  Đem xe đẹp như thế

  Đồng ban cho các con

  Các con lúc bấy giờ

  Rất vui mừng hớn hở

  Ngồi trên xe báu đó

  Dạo đi khắp bốn phương

  Vui chơi nhiều khoái lạc

  Tự tại không ngăn ngại.

   

 11. Bảo Xá-Lợi-Phất này

 12. Đức Phật cũng như vậy

  Tôn cả trong hàng Thánh

  Cha lành của trong đời

  Tất cả các chúng sanh

  Đều là con của ta

  Say mê theo thế lạc

  Không có chút huệ tâm

  Ba cõi hiểm không an

  Dường như nhà lửa cháy

  Các nạn khổ dẫy đầy

  Rất đáng nên ghê sợ

  Thường có những sanh, già

  Bệnh, chết và rầu lo

  Các thứ lửa như thế

  Cháy hừng chẳng tắt dứt

  Đức Như-Lai đã lìa

  Nhà lửa ba cõi đó

  Vắng lặng ở thong thả

  An ổn trong rừng nội

  Hiện nay ba cõi này

  Đều là của ta cả

  Những chúng sanh trong đó

  Cũng là con của ta

  Mà nay trong ba cõi

  Có nhiều thứ hoạn nạn

  Chỉ riêng một mình ta

  Có thể cứu hộ chúng

  Dầu lại đã dạy bảo

  Mà vẫn không tin nhận

  Vì nơi các dục nhiễm

  Rất sanh lòng tham mê

  Bởi thế nên phương tiện

  Vì chúng nói ba thừa

  Khiến cho các chúng sanh

  Rõ ba cõi là khổ

  Mở bày cùng diễn nói

  Những đạo pháp xuất thế,

  Các người con đó thảy

  Nếu nơi tâm quyết định

  Đầy đủ ba món minh (13)

  Và sáu món thần thông (14)

  Có người được Duyên-Giác

  Hoặc bất thối Bồ-Tát.

  Xá-Lợi-Phất phải biết

  Ta vì các chúng sanh

  Dùng món thí dụ này

  Để nói một Phật-thừa

  Các ông nếu có thể

  Tin nhận lời nói đây.

  Tất cả người đều sẽ

  Chứng thành quả Phật đạoXem dưới dạng văn bản thuần túy