× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội

- Hán dịch: Tùy, Thiên Trúc Tam tạng Ðạt Ma Cấp Ða

 - Việt dịch: Thích Chánh Lạc


Mục lục