× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Bi HoaCopyright notice

KARUNĀ  – PUN
KARUNÀ - PUNDARIKA SÙTRA 
KINH  BI  HOA

(Lịch sử  đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát) 
 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh
Vol. 3, No. 157
 
 
 
BẢN DỊCH HÁN VĂN
Đời Bắc Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm

Người Thiên Trúc
 


 
DỊCH RA VIỆT VĂN 

Thích nữ Tâm Thường
Ni viện Diệu Quang, Nha Trang
 
 
 CHỨNG NGHĨA và NHUẬN VĂN

Tỳ  kheo Thích Đỗng Minh
Tỳ kheo Tâm Hạnh
 
  

PL 2542 - 1998---o0o---
Vi tính: Diệu Xuyến
Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-09-2010


http://tuvienquangduc.com.au

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng


Xem dưới dạng văn bản thuần túy