× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

(Kim quang minh tối thắng vương kinh)
bản Hoa dịch của ngài Nghĩa tịnh

HT. Thích Trí Quang dịch giải 


Mục lục