× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoU-MINH-CHUNG

U-MINH-CHUNG


 • HỒNG CHUNG SƠ KHẤU BẢO KỆ CAO NGÂM.
 • THƯỢNG THÔNG THIÊN ĐÀNG HẠ TRIỆT ĐỊA PHỦ.
 • KHÁNH CHÚC TAM-KỲ HOẰNG KHAI ĐẠI-ĐẠO.
 • CÀN KHÔN ĐẠI THỐNG PHỔ CẬP NGŨ CHÂU.
 • ÂN ĐỨC HÓA THÂM CAO THĂNG ĐẠO VỊ.
 • TAM THẾ TỨ SANH CHI NỘI CÁC MIỄN LUÂN-HỒI.
 • CỬU U THẬP LOẠI CHI TRUNG TẤT LY KHỔ HẢI.
 • NGŨ PHONG THẬP VÕ MIỄN TẠO CƠ CẨN CHI TAI.
 • NAM MẪU ĐÔNG GIAO CU TRIÊM NGHIÊU-THUẤN CHI NHỰT.
 • CAN QUA VĨNH TỨC GIÁP MÃ HƯU CHINH.
 • TRẬN BẠI THƯƠNG VONG CỤ SANH TỊNH ĐỘ.
 • PHI CẦM TẨU THÚ LA VÕNG BẤT PHÙNG.
 • LÃNG TỬ CÔ NHI TẢO HỒI HƯƠNG LÝ.
 • VÔ BIÊN THẾ-GIỚI ĐỊA CỬU THIÊN TRƯỜNG.
 • VIỄN CẬN ĐÀN-NA TĂNG VIÊN PHƯỚC-THỌ.
 • THÁNH TÒA TRẤN TỊNH ĐẠO PHÁP TRƯỜNG-HƯNG.
 • THỔ ĐỊA LONG THẦN AN TĂNG HỘ-PHÁP.
 • PHỤ MẪU SƯ TRƯỞNG LỤC THÂN QUYẾN THUỘC.
 • LỊCH ĐẠI TIÊN VONG ĐỒNG ĐĂNG GIÁC NGẠN.
 • NAM-MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG-ĐẾ NGỌC-HOÀNG ĐẠI THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ CỰC THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ TÂY-PHƯƠNG GIÁO-CHỦ THÍCH-CA MÂU-NI THẾ-TÔN.
 • NAM-MÔ THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ TAM-THANH ỨNG-HÓA THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ KHỔNG-THÁNH TIÊN-SƯ HƯNG-NHO THẠNH THẾ THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN-ÂM NHƯ-LAI.
 • NAM-MÔ LÝ ĐẠI-TIÊN-TRƯỞNG KIÊM GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
 • NAM-MÔ HIỆP-THIÊN ĐẠI-ĐẾ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN.
 • NAM-MÔ GIA-TÔ GIÁO-CHỦ CỨU THẾ THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ THÁI-CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN-PHÁP THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ-PHÁP THIÊN-TÔN.
 • NAM-MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN LIÊN-ĐÀI CHI HẠ.

  HẾT


  TÒA-THÁNH, ngày 8 tháng Chạp năm Quí-Sửu
  (Dl, 31/12/1973)
  HIẾN-PHÁP
  CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI
  (Ấn ký)
  TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC  ___________________________________________________
  SAO-Y BẢN CHÁNH
  NỘI-CHÁNH, ngày 6 tháng 1 Giáp-Dần,
  (Dl, 28/01/1974)
  NGỌC ĐẦU-SƯ
  KIÊM-NHIỆM NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
  (Ấn ký)


  Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992

  31. ... ... ...
  32 .NAM MÔ SƠ HỘI LONG HOA THANH VƯƠNG ĐẠI HỘI, NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN.
  33. NAM MÔ NHỊ HỘI LONG HOA HỒNG VƯƠNG ĐẠI HỘI, DI-ĐÀ CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN.
  34. NAM MÔ TAM HỘI LONG HOA BẠCH VƯƠNG ĐẠI HỘI, DI-LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN.
  35. NAM MÔ LIỆT THÁNH ĐÀN TRÀNG HÒA NAM KHỂ THỦ.
  Xem dưới dạng văn bản thuần túy