× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoPHẦN HIỆU ĐÍNH

PHẦN HIỆU ĐÍNH

 TIỂU-DẪN: Phần ĐƯA LINH CỮU
  ... ... ...
Khi di linh-cữu ra ngoài đàng thì sắp đặt như sau nầy:
1) Bảng Đại-Đạo.
2) Hễ là Tín-Đồ tới Lễ-Sanh...
    
  Ấn bản năm 1975: không có ghi 1) Bảng Đại-Đạo.
 Theo quyển QUAN HÔN TANG LỄ do Hội Thánh ấn hành năm Bính Thìn 1976 qui định trật tự đưa đám cho hàng phẩm từ Chánh Phối Sư đến Đạo hữu đều có ghi 1) Bảng Đại Đạo...
    
 Kinh Giải Oan:
  Câu 17: Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
    
  Ấn bản 1972: Khối trái chủ nhẫng...
 Ấn bản 1975: Khối trái chủ nhẫn...
    
 Kinh Khi Thức Dậy:
  Câu 06: Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai.
    
  Ấn bản 1972: Nhẫng đua chen ...
 Ấn bản 1975: Nhẫn đua chen ...
    
 Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu:
  Câu 02: Con nhẫng mong truyền kế lửa hương.
    
  Ấn bản 1972: Con nhẫng mong ...
 Ấn bản 1975: Con nhẫn mong ...

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy