× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoNiệm Hương

Niệm Hương

(Giọng Nam-Ai)

 

 

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.

 

 

 

Mùi hương lư ngọc bay xa,

 

Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng.

 

 

Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc,
Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên.

 

 

 

Ngày nay Đệ-tử khẩn-nguyền,

 

Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri.

 

 

Lòng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,
Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

 

 

 

 

Niệm:  

"Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 lạy)


Xem dưới dạng văn bản thuần túy